top of page

PRIVACYVERKLARING VAN DUN FILMS

 

Van Dun Films, gevestigd aan Merulastraat 12 Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.Van Dun Films.nl, Merulastraat 12 Eindhoven, 0031623416962

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Van Dun Films kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Van Dun Films, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Van Dun Films verstrekt. Van Dun Films kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM Van Dun Films GEGEVENS NODIG HEEFT

Van Dun Films verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Van Dun Films uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

communicatie via e-mail en/of telefoon omtrent de uit te voeren opdracht.

 

HOE LANG Van Dun Films GEGEVENS BEWAART

Van Dun Films bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Van Dun Films verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website van Van Dun Films worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Dun Films gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Van Dun Films maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Dun Films bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Van Dun Films te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Dun Films heeft hier geen invloed op.

Van Dun Films heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Dun Films verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@VanDunFilms.nl. Van Dun Films zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Van Dun Films neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Dun Films maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Dun Films verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Dun Films op via info@VanDunFilms.nl

 

Van Dun Films is als volgt te bereiken:

Postadres: Merulastraat 12 Eindhoven

Vestigingsadres: Merulastraat 12 Eindhoven

Telefoon: 0623416962

bottom of page